اکسل برنامه ریزی هفتگی

فایل اکسل برنامه ریزی هفتگی

برنامه ریزی هفتگی و ماهانه کلاس ها برای مدیریت زمان اساتید و دانشجویان یک آموزشگاه طراحی شده است.

همان طور که می دانید ، برنامه ریزی امور کلاس ها به صورت دستی می تواند کاری پیچیده و زمان بر باشد

بنابراین برنامه هفتگی اکسل برای برنامه ریزی در اکسل طراحی گردید که به برنامه هفتگی کلاس ها سامان داده و در زمان زیادی صرفه جویی شود.