برنامه اکسل محاسبه انحراف تولید و فروش

طراحی فایل اکسل محاسبه انحراف تولید و فروش

این برنامه به سفارش یکی از عزیزان طراحی شد.
کارکرد آن به این صورت است که این مجموعه به صورت سفارش کار فعالیت می کند و قرار است که توسط این برنامه میزان تولید و مصرف مواد اولیه برای تولید قطعه به تعداد سفارش صورت گیرد
چون تولید اضافی یک قطعه به دلیل اینکه سفارش ساخت است و نمی توان برای مشتری دیگر استفاده کرد ضرر زیادی به همراه دارد.

اکسل انحراف بودجه تولید
اکسل انحراف بودجه تولید
اکسل انحراف بودجه تولید
اکسل انحراف بودجه تولید

گزارش نهایی انحرافات:

پس از تکمیل مراحل تولید و ثبت در برنامه اکسل محاسبه انحراف تولید و فروش، در این بخش گزارش انحراف تولید و فروش و انحراف تولید و انبار (مصرف) و انحراف فروش و انبار براساس فرمول های اکسل محاسبه و گزارش می گردد.

لازم به ذکر است که گزارش گیری از این برنامه توسط یک کلیک در چند ثانیه به صورت خودکار انجام می شود.

اطلاعات موجودی انبار:

با ثبت تولید، قطعات مصرف شده برای تولید از انبار مواد اولیه کسر شده و به تولید منتقل می شود

اطلاعات تولید:

پس از دریافت سفارش، تولید محصول و قطعات شروع می شود، که مقدار مواد مصرفی تولید براساس BOM مشخص می باشد.

هر تولید براساس شماره سفارش خاصی ثبت می شود

اطلاعات فروش:

در این شیت اطلاعات فروش و ثبت سفارش درج می گردد که قرار است تولید شود
هر سفارشی، یک شماره اختصاصی دارد که مبنای ارتباط جداول مختلف است. یعنی یک سفارش از مرحله ثبت تا تحویل به مشتری قابل ردیابی است

اکسل انحراف بودجه تولید