برنامه اکسل تعمیر و نگهداری ماشین آلات

برنامه اکسل تعمیر و نگهداری ماشین آلات

برنامه اکسل تعمیر و نگهداری ماشین آلات به سفارش شرکت خمیر مایه خوزستان طراحی و تولید شد.
این برنامه اکسل برای ثبت  و نگهداری ساعات کارکرد روزانه ماشین آلات و تاسیسات و همچنین ثبت و نگهداری سرویس های دوره ای تاسیسات شرکت خمیر مایه خوزستان طراحی و تولید شد که پس از ثبت اطلاعات مربوطه، آلارم سرویس و همچنین نمودارهای سنجش مختلف از جمله دما و فشار در حین کار برای آن قابل پیاده سازی است.

اکسل تعمیر و نگهداری
اکسل تعمیر و نگهداری
اکسل تعمیر و نگهداری
اکسل تعمیر و نگهداری

ثبت ساعت کار ماشین:

یک نمونه دیگر از ثبت ساعت کار و پارامترهای اندازه گیریم مختلف آن توسط کاربر

ثبت اطلاعات ساعت کار ماشین و پارامترهای در حین کار:

با کلیک روی نام تجهیزات مورد نظر در برنامه اکسل تعمیر و نگهداری ماشین آلات، می توان اطلاعات ساعت کارکرد و همچنین پارامترهایی مانند دما، فشار را در یک تاریخ و حتی یک شیفت کاری خاص ثبت نمود.

انواع تاسیسات:

پس از کلیک بر روی گروه برودت، لیست تجهیزات و ماشین آلات بخش برودت قابل مشاهده است که شامل کمپرسورها، واتر پمپ ها، برج های خنک کننده و … است.

گروه ماشین آلات و تاسیسات:

فرم اصلی برنامه اکسل تعمیر و نگهداری، شامل گروه ماشین آلات و تاسیسات می باشد که برای ثبت اطلاعات ماشین آلات در نظر گرفته شده است
همچنین در همین فرم می توان ثبت تعمیر و سرویس، آلارم تعمیر و سرویس بعدی و همچنین گزارشات نموداری ماشین آلات قابل دسترسی است

اکسل تعمیر و نگهداری

گزارش ساعات کارکرد ماشین آلات:

شما در هر لحظه می توانید گزارش ساعات کارکرد و همچنین میزان پارامترهای مختلف در روزها مختلف کاری را در این نمودارها مشاهده کنید

در تهیه این گزارش از قابلیت Pivot table و همچنین Slicer ها در اکسل استفاده شده که کاربر می تواند گزارشات خود را براساس فیلترهای زیادی چیدمان کند

اکسل تعمیر و نگهداری

ثبت تعمیر و سرویس:

پس از مشاهده آلارم تعمیر  وسرویس در گزارش اکسل، می توانید برای یک ماشین خاص تعمیر و سرویس را ثبت کنید.

پس از ثبت تعمیر و سرویس، ساعت کار ماشین برای آلارم بعدی ریست می شود. (این ریست فقط برای آلارم است و ساعت کار ماشین جهت گزارشات بعدی محفوظ است)

آلارم تعمیر و سرویس ماشین آلات:

در این برنامه می توان مشخص کرد که هر ماشین پس از تعداد ساعات مشخصی کارکرد، احتیاج به سرویس و تعمیر دارد. در این بخش می توان ماشین آلاتی که به سرویس رسیده اند را مشاهده نمود