برنامه حسابداری با اکسل در سال ۹۸ تولید و در سایت پژوهش علمی عرضه گردید.

در برنامه حسابداری با اکسل  پس از وارد کردن اطلاعات پایه مانند کالا و  خدمات و همچنین مشتریان اقدام به ثبت فروش محصولات می کنیم.

همچنین امکان ثبت درآمد و هزینه نیز میسر شده است.

بعد از ثبت فروش، درآمد و هزینه فاکتورهای تسویه نشده لیست شده تا جهت تسویه اقدام گردد

و در نهایت گزارش سود و زیان موسسه را در اکسل و یا به صورت PDF به شما نشان می دهد.