چگونه با اکسل مغایرت گیری کنیم؟

نرم افزار  و یا برنامه مغایرت گیری باید با هر بار جست و جو یک مقدار آن را علامتگذاری کرده تا حلقه های تکرار بعدی این عدد به عنوان علامت خورده تلقی گردد.با این روش شما تعداد بیشماری داده تکراری هم داشته باشید به ازای هر کدام از داده ها در هر دو لیست، علامتی قرار داده تا مشخص باشد.

تابع Vlookup در داده های تعداد پایین و بدون تکرار بهترین تابع است و در عرض چند دقیقه می توانید مغایرت گیری خود را انجام دهید.

حال برای داده های تکراری چه راه حلی وجود دارد؟

من با بررسی برنامه های مختلف ارائه شده در اینترنت در مدت زمان زیادی  به یک جمع بندی نهایی برای نیاز کاربران رسیدم و در نتیجه شروع به طراحی برنامه ای کردم که بتواند در حداقل زمان و با کمترین پیچیدگی نیاز کاربران را مرتفع سازد.

برنامه پیشرفته مغایرت گیری با اکسل بر پایه زبان قدرتمند VBA طراحی و تولید شده و می توانید با زدن یک کلید و در عرض چند ثانیه اعداد تطبیق داده شده، اعداد تطبیق داده نشده و همچنین گزارش مغایرت را به شما نشان خواهد داد.