برنامه اکسل تدارکات

مدیریت و برنامه ریزی برای تدارکات سازمان ها و شرکت ها یکی از مهم ترین وظایف و چشم اندازهای دایره خرید و بازرگانی می باشد. بسیار مهم است که در زمان تهیه مواد اولیه و یا تدارکات استعلام ها ثبت شوند تا بهترین قیمت و کیفیت از بین گزینه های موجود انتخاب شود.

با این روش بعد از مدتی یک بانک اطلاعاتی بزرگ از تامین کنندگان همراه با تاریخچه استعلام وخرید (قابل گزارش گیری) دارید که در استعلام ها و خریدهای بعدی مورد استفاده قرار می گیرد.

این برنامه بنابر درخواست یکی از مشتریان عزیز اکسل باز طراحی و تولید گردید.