آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال | استادیار

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

۶۶۶,۵۰۰

نفر ثبت‌نام در دوره

۳,۷۸۵

عدد دروه آموزشی

۵۲۹,۸۸۴

دقیقه آموزش کاربردی

جدیدترین دوره های آموزش طراحی وب

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان
65,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
149,000 تومان
149,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان
55,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
239,000 تومان
239,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
69,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
110,000 تومان
110,000 تومان

فرصت باقی مانده به ثبت نام دوره وب مستران هوشمند ۱۱

ثبت نام زود هنگام!

جدیدترین دوره های آموزش گرافیک

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان
65,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
149,000 تومان
149,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان
55,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
239,000 تومان
239,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
69,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
110,000 تومان
110,000 تومان