آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال | استادیار

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

۶۶۶,۵۰۰

نفر ثبت‌نام در دوره

۳,۷۸۵

عدد دروه آموزشی

۵۲۹,۸۸۴

دقیقه آموزش کاربردی

جدیدترین دوره های آموزش طراحی وب

بدون امتیاز 0 رای
89,000 تومان
89,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
45,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
212,000 تومان
212,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
58,000 تومان
58,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
79,900 تومان
79,900 تومان
بدون امتیاز 0 رای
46,000 تومان
46,000 تومان

فرصت باقی مانده به ثبت نام دوره وب مستران هوشمند ۱۱

ثبت نام زود هنگام!

جدیدترین دوره های آموزش گرافیک

بدون امتیاز 0 رای
89,000 تومان
89,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان
45,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
212,000 تومان
212,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
58,000 تومان
58,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
79,900 تومان
79,900 تومان
بدون امتیاز 0 رای
46,000 تومان
46,000 تومان