اکسل محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۰

اکسل محاسبه مالیات حقوق محاسبه مالیات حقوق در اکسل با توجه به اینکه مالیات بصورت پله ای از حقوق ناخالص پرسنل کسر…
45,000 تومان