برنامه سند حسابداری با اکسل

صدور سند حسابداری در نرم افزارهای حسابداری یکی از کارهای روتین هر حسابدار در روز می باشد.اما زمانی که صدور سند بر مبنای اطلاعات تکراری، حجیم و غیرمتمرکز باشد. کاری سخت و زمان بر خواهد بود . برای حل این مشکل می توان اکسل را طوری برنامه ریزی کرد که برای فایل های مشابه و تکراری، فرمت سند حسابداری تنظیم کند تا با یک کلیک وارد نرم افزار حسابداری شده و در زمان بسیار زیادی صرفه جویی کنید. و فایل اکسل حسابداری پیشرفته برای این منظور در اکسل باز طراحی شده است

این برنامه بنابر درخواست یکی از مشتریان عزیز اکسل باز طراحی و تولید گردید.